Hoe productief ben jij?

Tijdens de onderzoeksperiode komen veel vragen naar boven, maar gelukkig ook antwoorden. Deels komen deze vanuit de literatuur en uit de interviews met de experts, maar ook grotendeels vanuit onderzoeken die we zelf doen.

Op dit moment bevindt de DenkTank zich volop in de analysefase en werken we hard naar het Expertforum op 8 oktober toe. De wekelijkse presentatie van onze voortgang aan het Bestuur en Bureau van de DenkTank houden ons scherp en de productiviteit op een hoog niveau.

Deze week lichten de teams Prestatie en Aanpassingsvermogen hun vraagstukken toe.

Team Prestatie buigt zich over de volgende deelvraag: “Hoe kunnen we in Nederland een vernieuwing in arbeidsorganisatie, arbeidsrelaties en werkomgeving tot stand brengen zodanig dat organisaties beter presteren?”

De allereerste vraag waar wij ons over bogen was wat de definitie van prestatie is. Wij hebben de definitie gekozen die op de meeste organisaties en sectoren van toepassing is: arbeidsproductiviteit.

Vervolgens hebben wij gekeken naar de sectoren in Nederland — die, in vergelijking met het buitenland — het meeste groeipotentieel hebben. Gelukkig doet Nederland het vrij goed, zoals al bleek uit de stijging op de ranglijst van meest competitieve economieën van het World Economic Forum (WEF). Toch blijkt dat we met z’n allen nog flink productiever kunnen worden.

We hebben enkele sectoren uitgekozen om ons op te focussen: de zorg, het wetenschappelijk onderwijs, de detailhandel en financiële bemiddeling. De volgende stap is het zoeken van bedrijven en organisaties die als voorbeeld kunnen dienen van best en worst case practices.

Team Aanpassingsvermogen onderzoekt het “Werken van de Toekomst” vanuit een overkoepelende blik. Hoe moeten organisaties zich zo aanpassen zodat zij nu, én in de toekomst, hun prestaties kunnen verbeteren en de motivatie en duurzame inzetbaarheid van hun werknemers kunnen verhogen? Het antwoord op deze vraag ondersteunt de andere drie teams in hun onderzoek.

Natuurlijk komt hierbij het sleutelwoord “sociale innovatie” vaak om de hoek kijken. Voor- en nadelen van bijvoorbeeld flexibele werktijden, telewerken en de rol van een dialoog in gelijkwaardige relaties tussen leidinggevende en de medewerker hebben we al uitgebreid bekeken. Echter, om zulke innovatieve middelen toe te kunnen passen in een organisatie is vaak een verandering in de manier van werken nodig. Wij zijn daarom eerst gaan praten met experts op het gebied van veranderingen en sociale innovaties, zowel uit de wetenschap, als van adviesbureaus. Hieruit bleek dat succesvol veranderen vooral zit in het willen doorvoeren van de verandering, zien waarheen veranderd moet worden, weten hoe de verandering kan plaatsvinden en dan de verandering daadwerkelijk kunnen doorvoeren.

Echter, sommige sectoren hebben waarschijnlijk meer behoefte aan sociale innovaties dan andere. Zo moet de zorgsector bijvoorbeeld anders gaan werken om goed om te kunnen gaan met de vergrijzing en het verwachte arbeidstekort. Wij onderzoeken dan ook welke veranderingen hiervoor nodig zijn en hoe deze het beste, zowel voor organisaties als de individuele werknemer, kunnen worden ingevoerd. Met inzichten op maat zorgen we dat veranderen voor alle betrokkenen een prettige ervaring kan zijn waarmee het “Werken van de Toekomst” een rooskleuriger vooruitzicht zal zijn.

Uiteraard werken de vier teams veel samen, niet alleen omdat er overlap tussen de onderwerpen is, maar ook omdat uiteindelijk natuurlijk de hoofdvraag beantwoord moet worden:

“Hoe kunnen we in Nederland een vernieuwing in arbeidsorganisatie, arbeidsrelaties en werkomgeving tot stand brengen zodanig dat: organisaties beter presteren; werknemers in alle levensfasen meer gemotiveerd zijn en talent beter benut en duurzaam inzetbaar wordt?”

 Volgende week zullen we dan ook meer op onze gezamenlijke visie over deze hoofdvraag ingaan.

Over Jodine Smits

Student Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht.
Dit artikel is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.